Další informace

Vybavení Stromodomu

Prostor poskytuje příjemné ubytování pro 2 osoby.

Treehouse je vybavený varnou konvicí, malou lednicí, mini sadou nádobí. Zatopit si můžete v elektrickém krbu, který večer dokreslí útulnou atmosféru a spolehlivě vyhřeje treehouse i v těch nejmrazivějších dnech a nocích. Večer si posvítíte svíčkami, nebo led svítidly…

V létě můžete využít solární sprchu, která je umístěna v těsné blízkosti domečku, nebo osvěžující koupele přímo v horském potoce (protéká cca 10 m od domečku), který je zároveň i státní hranicí mezi Českem a Slovenskem. Voda ze sprchy je z vlastního pramene. WC je vzdáleno cca 10 m od domečku. Tradiční kadibudky, které se využívají v zimních měsících se nachází nedaleko.

Gril (plynový), ohniště a připravené dřevo čeká na Váš večer. Drobnosti, jako káva, bylinkový čaj, ručníky, osušky, vlněné plédy (pohodlné posezení na terase i za chladnějších nocí), svíčky a knihovnička, která obsahuje tituly popisující Kopanice a hlavně Žítkovou čekají jen na Vás,..

V tvz. podpalubí (terasa pod domečkem) můžete odpočívat v zahradních křesílkách, nebo si třeba zahrát klasické šipky…

Zkrátka vše je připraveno pro Vaše pohodlí.Prohlášení o dodržování bezpečnostních pokynů při užívání vyhlídkového posedu „Stromodům Žítková“

I.Pronajímatel:

Stromodům Žítková s.r.o.
se sídlem Žítková 32, 687 74
IČ: 10756507
č.ú. : 6090657379/0800
zastoupená: Lubošem Grúberem – jednatelem společnosti

II. Popis:

Toto prohlášení je výčtem základních povinností nájemce při užívání vyhlídkového posedu „Stromodům Žítková“ na parcele č. 1392 v katastru obce Žítková, jakož i dalších osob, kterým nájemce umožní v době trvání nájmu vyhlídkový posed užívat. Posed je určen maximálně pro dvě dospělé osoby.

III. Bezpečnostní pokyny:

Pronajímatel stanovuje níže uvedené bezpečnostní pokyny  týkající se  užívání vyhlídkového posedu. Přístup na/do vyhlídkového posedu a právo jej užívat mají pouze

 • osoby, které se seznámí s těmito pokyny a tuto skutečnost osvědčí svým podpisem,

Přístup na posed nemají osoby trpící zdravotními problémy spojenými se zvýšeným rizikem pádu z výšky (zejména kardiovaskulární choroby, poruchy zraku, epilepsie, závratě atd.)

Nájemce a osoby, kterým nájemce umožní v době trvání nájmu vyhlídkový posed užívat, jsou povinny

 • mít v době užívání vyhlídkového posedu k dispozici plně nabitý telefon a přístroj ve stavu připraveném k použití
 • uhasit všechny svícny a svíčky před spaním
 • oznámit neprodleně změny či nedostatky, které nastanou v průběhu užívání vyhlídkového posedu

Je zakázáno

 • kouřit uvnitř vyhlídkového posedu
 • házet nedopalky, nebo tomu podobné na terasu a skrze zábradlí vyhlídkového posedu
 • používat jiná svítidla, než ta, které jsou instalována ve vyhlídkovém posedu (vyjma svítidel na baterie)
 • vstupovat na/do vyhlídkového posedu pod vlivem alkoholu nebo návykových látek
 • vnášet na vyhlídkový posed hodnotné movité věci, vyjma movitých věcí nezbytných pro pobyt
 • vstup domácích mazlíčků

Nepříznivé počasí

 • v případě nepříznivého počasí v průběhu pobytu (bouřka, silný vítr…), kdy Meteo stanice (která je součástí posedu) předpovídá velmi nepříznivé počasí a rychlost /nárazy větru více jako 90 km /hod, bude pronajímatel usilovat o to, aby nájemce a další uživatele vyhlídkového posedu varoval – (osobně, nebo formou SMS zaslané na telefonní číslo uvedené nájemcem). Nájemce má v tomto případě nárok na další noc na posedu „Stromodům Žítková“ za poloviční cenu, a to v souladu s plánem nájmů v následujících 12 kalendářních měsících.
 • nájemce a osoby, kterým nájemce umožní v době trvání nájmu vyhlídkový posed užívat, berou na vědomí, že vyhlídkový posed není stavebně technicky způsobilý k užívání ve velmi nepříznivém počasí, které je předmětem varování pronajímatele dle předchozí odrážky těchto pokynů, a že při pobytu ve vyhlídkovém posedu ve velmi nepříznivém počasí hrozí riziko vzniku škod na majetku a na zdraví včetně rizika úmrtí.
 1. v případě silné bouřky nebo vysoké rychlosti větru je nutné postupovat podle bezpečnostních pokynů, které nařizují v extrémně nepříznivém počasí a pocitu ohrožení okamžitě opustit vyhlídkový posed a také les samotný.
 2. o tom, zda je pobyt z hlediska bezpečnosti možný a v případě nutnosti jej s okamžitou platností zrušit, rozhoduje pronajímatel

Bezpečnostní telefon provozovatele v případě okamžité potřeby / nehody:

Luboš Grúber – 723 129 348


Ochrana osobních údajů

Vážíme si ochrany soukromí a vaše osobní údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem.

1. Luboš Grúber, Žítková 32, Identifikační číslo: 10756507, zpracovává osobní údaje v souladu s ustanovením podle čl. 26 Nařízení, v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefon
 • text zprávy

​ 2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Správce zpracovává na tomto webu cookies potřebné fungování webu a analytiku. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Lubošem Grúberem, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

​3. Zpracování osobních údajů je prováděno Lubošem Grúberem, tedy správcem osobních údajů, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací jako je například systém na tvorbu webových stránek.

4. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

​Vyžádat si informaci jaké osobní údaje o vás zpracováváme, požádat o opravu nebo kompletní výmaz můžete na info@thzitkova.cz nebo na telefonním čísle +420 723 129 348.

Děkuji!

​Luboš Grúber